دانلود(ترجمه مقاله متدهای پاسخ دی الکتریک برای تشخیص قدرت ترانسفورماتور)

متدهای پاسخ دی الکتریک, برای تشخیص قدرت ,ترانسفورماتورترجمه مقاله متدهای پاسخ دی الکتریک برای تشخیص قدرت ترانسفورماتور|41010094|alk35017350|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ترجمه مقاله متدهای پاسخ دی الکتریک برای تشخیص قدرت ترانسفورماتور هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

متدهای پاسخ دی الکتریک برای تشخیص قدرت ترانسفورماتور

حالت خشکی و فرسودگی عایق کاغذ آغشته به روغن یک عامل کلیدی در هر دو قابلیت اطمینان کوتاه مدت و بلند مدت از یک ترانسفورماتور قدرت است ، چنانچه رطوبت اثرات زیانباری بر یکپارچگی دی الکتریک و نرخ فرسودگی عایق دارد. امروزه، محتوای آب سلولز در یک ترانسفورماتور در حین کار ، به طور غیر مستقیم از طریق رطوبت اندازه گیری شده از نمونه های روغن،بر حسب استاندارد IEC 60422 تعیین میشود. رطوبت به اندازه بین روغن و پرسبورد توزیع میشود ،که سهم بیشتر در عایق جامد دارد . از آنجا که غلظت آب در روغن بسیاربه دما وابسته است ، اندازه گیری رطوبت در روغن یک شاخص قابل اعتماد ویژه از خشکی در سلولز ، به خصوص برای ترانسفورماتورهای سبک بار نیست. اگرچه رطوبت اصلی می تواند از نمونه های تخته استخراج و اندازه گیری شود ، این روش ها با عدم امکان بدست آوردن نمونه ها از موقعیتهای بحرانی مانع میشود. علاوه بر این، تغییر قابل توجه در نتایج میتواند از شیوه های مختلف با توجه به ذخیره سازی نمونه ها و آماده سازی بوجود آید. بیشترین تمرکز اخیربه روشهای تعیین رطوبت و فرسودگی پرسبورد و کاغذ به طور مستقیم بیشتر، با اندازه گیری اثرات رطوبت بر خواص الکتریکی هدایت میشود. نسبت به اندازه گیری سنتی اززاویه تلفات فرکانس توان ، توجهات اخیر بر اندازه گیری پارامترهای پاسخ دی الکتریک مختلف ، که برخی از پدیده های پلارازیسیون شناخته شده را مشخص میکند ،متمرکز شده است . سه تا از فن آوریها در درجه نخست عبارتند از: