دانلود(محاسبه شاخصهاي اساسي قابليت اطمينان ظرفيت توليدي سيستمهاي قدرت با استفاده از كامپيوتر)

محاسبه شاخصهاي اساسي قابليت اطمينان ظرفيت توليدي سيستمهاي قدرت با استفاده از كامپيوترمحاسبه شاخصهاي اساسي قابليت اطمينان ظرفيت توليدي سيستمهاي قدرت با استفاده از كامپيوتر|30018415|alk35017350|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان محاسبه شاخصهاي اساسي قابليت اطمينان ظرفيت توليدي سيستمهاي قدرت با استفاده از كامپيوتر هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 16چكيده:صنعت برق يكي از صنايع زير بنايي هركشور بوده و كليه فعاليتهاي اجتماعي از جمله فعاليتهاي توليدي، كشاورزي، بهداشتي و ... و حتي سطح زندگي مردم، به اين صنعت وابستگي كامل دارد. به خاطر خصوصيات ويژه اين صنعت، ايجاد يك مركز توليد انرژي الكتريكي مستلزم هزينه خيلي سنگين در زمان طولاني (حتي در كشورهاي پيشرفته) مي باشد. لذا برنامه ريزي و پيش‌بيني قدرت مورد نياز در آينده، با توجه به رشد سريع بار در ابعاد مختلف، داراي اهميت حياتي است. در اين برنامه‌ريزي تعيين ظرفيت توليدي كافي جهت تضمين مقدار انرژي الكتريكي مورد تقاضادر سيستمهاي قدرت از اهميت خاص برخوردار است. رنامه ريزيهاي تعيين مقدار ظرفيت توليدي به دو صورت انجام مي‌گيرد.الف: تعيين ظرفيت توليدي سيستمهاي قدرت به صورت ايستا در برنامه‌ريزهاي بلند مدت.ب: تعيين ظرفيت توليدي سيستمهاي قدرت به صورت پويا در زمان بهره‌براري، كه در واقع همان ظرفيت حقيقي سيستم بوده و تامين كننده بار تقاضاي سيستم مي‌باشد.بديهي است اين دو روش مستقل از هم نبوده و در مراحل برنامه‌ريزي بايد هر دو را در مدنظر قرار داد. در اين مقاله نحوه تعيين قابليت اطمينان مقدار ظرفيت ايستاي سيستمهاي قدرت، با فرض اينكه ساي قسمتهاي اين سيستمها مانند شبكه خطوط انتقال، ترانسفورماتورها و ... به صورت ايده‌آل كار مي‌كنند. مورد بررسي قرار گرفته است.براي بررسي قـابليت اطمينـان ظرفيت توليدي سيستمهـاي قدرت از مدلهـاي فضـاي حالت (State Space) استفاده گرديده و با معرفي برنامه كامپيوتري (Reliability Indexces Calculating Program RICP) شاخصهاي تعيين كننده قابليت اطمينان توليدي سيستمهاي قدرت بصورت ايستا محاسبه شده است. با استفاده از نتايج بدست آمده مي‌توان مقدار نصب شده در آينده و مقدار قدرتي را كه لازم است برنامه ريزي شود، تا اقدامات مقتضي جهت بنا نمودن نيروگاههاي جديد صورت گيرد، تعيين نمود.