دانلود(بررسی مصرف داخلی و تغذیهه نیروگاه نکا)

بررسی مصرف داخلی و تغذیهه نیروگاه نکابررسی مصرف داخلی و تغذیهه نیروگاه نکا|30012964|alk35017350|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی مصرف داخلی و تغذیهه نیروگاه نکا هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

3 تغذيه مصرف داخلي نيروگاه :انرژي لازم جهت تغذيه مصارف داخلي نيروگاه از جمله موتور پمپ هاي روغني و آب روغن و سوخت و فن هاي مختلف و غيره از انرژي توليدي خود نيروگاه تأمين مي گردد . جهت تغذيه مصارف داخلي يك نيروگاه كه در شكل صفحه نشان داده شده است . انرژي لازم جهت مصارف داخلي هر يك از واحدها از خروجي ژنراتور اصلي مربوطه انشعاب مي گردد و در اين مدار هم به علت اشكالات احتمالي در شبكه ها مي تواند فيدر مصرف داخلي دچار تغييرات ولتاژ و فركانس گردد ولي تغييرات فركانس را مي توان به علت جزئي بود نشان پذيرفت همان طوريكه اشاره شد تغييرات شديد ولتاژ به علت ايجاد اتصال كوتاه در بيرون از شبكه مي تواند با عملكرد سريع حفاظتهاي مدرن در كوتاهترين زمان طوري محدود شود كه به فيد مصرف داخلي هيچ گونه صدمه اي وارد نگردد به علاوه ولتاژ اوليه ترانس مصرف داخلي كه انشعاب آن بلافاصله بعد از ژنراتور قرار دارد ولتاژ خروجي ترانس برابر ولتاژ باسهاي مصرف داخلي مي باشد بالاترين مقدار را در اثر يك اتصال كوتاه در شبكه به علت افت ولتاژ در ترانس واحد و مسير كابلها با نقطه اتصال كوتاه داراست اين تغييرات هم بدين طريق حفاظت مي گردد كه تحريك ژنراتور در موقع بروز اتصال كوتاه در شبكه بطور اتومات به وسيله تنظيم كننده ولتاژ سريع تقويت مي شود و مسئله مهم بخصوص در اين نوع مدار اين است كه تاسيسات مصرف داخلي هر واحد بكلي از هم مجزا بوده بطوريكه اشكال در يك واحد هيچ گونه اثري در واحدهاي ديگر نخواهد داشت جهت راه اندازي واحدهاي بخاري از حالت ساكن احتياج به يك منبع تغذيه جداگانه اي است كه اين انرژي معمولا‍‌َ از شبكه اصلي گرفته مي شود .1 3 مشخصات مصرف داخلي نيروگاه نكا :نيروگاه حرارتي نكا داراي مصرف كننده هاي مختلف با سطح ولتاژهاي مختلف مي باشد مصرف كننده هاي V 24 و V 48 كه براي تغذيه سولونوئيد والوها و كارتهاي فرمان ابزار دقيق استفاده مي شود و مصرف كننده هاي V 220 و V 380 كه براي روشنايي و موتورها با قدرت پايين تر استفاده مي شود و بعضي از الكتروموتورها قدرت آن زياد بوده و تغذيه آن برق KV 3/6 مي باشد به همين منظور براي هر واحد يك سوييچ گير KV 3/6 و براي چهار واحد يك سوييچ گير KV 3/6 مشترك در نظر گرفته شده است . در زماني كه ژنراتور واحد ولتاژ داشته باشد . از خروجي KV 21 ژنراتور يك انشعاب گرفته شده و به ترانس BT مي رود . اين ترانس داراي دو سيم پيچ خروجي مي باشد كه هر كدام برق KV 21 را تبديل به KV 3/6 مي كنند و يك خروجي آن كه باس BA و خروجي ديگر آن به باس BB مي رود . اين دو باس مصرف كننده هاي بزرگ را تغذيه مي كنند . همچنين از اين باسها چهار انشعاب گرفته شده و به ترانسهاي CT1 , CT2 , CT3 , CT4 مي رود و تبديل به V 380 مي شود و مصرف كننده هاي V 380 از اين طريق تغذيه مي شوند . در صورتي كه ژنراتورها خروجي نداشته باشد و در ابتداي راه اندازي از طريق شبكه دو عدد ترانس T6 , T5 در پست نيروگاه در نظر گرفته شده است كه يك خروجي آنها KV 20 مي باشد و خروجي T5 به ترانس استارت آپ 10 BT 01 و خروجي T6 به ترانس استارت آپ 10 BT 02 مي رود و در اين ترانسها برق KV 20 تبديل به KV 3/6 شده و خروجي آن به باسهاي 10 BN و 10 BM كه سويچ گير KV 3/6 مشترك را تشكيل مي دهد مي رود . از اين طريق ما مي توانيم در ابتداي راه اندازي استفاده كرده و واحد را راه اندازي نماييم . اين باسها در حالت كار عادي واحدها نيز در مدار بوده مرف كننده هاي KV 3/6 عمومي نظير كمپرسورها را تغذيه مي نمايد . اگر چنانچه بخواهيم كار تعميراتي روي ترانسها انجام دهيم . بعنوان مثال اگر بخواهيم مقره هاي ترانس T6 را شست و شو دهيم يا تعميرات روي بريكرهاي KV 20 مربوط به واحد بخار (4482) را انجام دهيم مي توان باس كوپلر (10 CA / CB مربوط به كمپرسورها ) و ( 10 CC / CD مربوط به تاسيسات شيمي ) و ( 10 CG / CH مربوط به تجهيزات آب دريا ) و ( 10 CE / CF مربوط به تاسيسات روشنايي) و ( 10 CJ / CK مربوط به تجهيزات سوخت رساني) را با OFF كردن بريكرهاي فوق از 10 BM همزمان ON نمود